Repositori i nyoman alit supandi

ABSTRAK Umat Hindu di Bali tidak terlepas dari pengaruh budaya yang ada sehingga berbagai upacara Yaj├▒a yang merupakan ritual sehari-hari bagi umat Hindu semakin hari semakin marak dilakukan, begitu pula mengenai upacara Ngerebeg yang dilaksanakan di Desa Adat Batubulan, yang diikuti oleh warganya dengan antusias dalam melaksanakan upacara tersebut. Keberadaan upacara Ngerebeg yang sudah berla.....